3 Temmuz 2016 Pazar

ANLAM ÜZERİNE

Kavramsal kayboluşun, şiddetli seyrini değiştiren yitik bir boyuttur. Ontolojik dışa vurumun seyrelip çökeldiği hakikat denizidir. Önümüzde duran dipsiz kuyu, yalın bir kavrayış yetisidir. Anlam durgun akan suyun bulanması, maddenin moleküler düzeyde entropi sahfasındaki kararlılık anlayışıdır. Yapışkan bir ruh hali, toplumsal bir literatürdür. Anlamsızlık içinde anlamı barındıran uzamsal bir uzay-zaman ekolüdür. Daha sığ ve muğlaktır. Kavrayışı çetrefilli, bir çok boyutu içeren çiçek dürbünüdür. Maddesel düzeyde nötrdür anlamsızlık ;çünkü bir miktar metafizik içerir. Tanrısal boyutu vardır. Tanrı kavrayışımızdaki ağır mistizm anlamsızlığın bağrından çıkıp maddi düzlemde tanrısallığın epistemolojik altyapısını oluşturur. Din felsefesinin temeli anlam arayış kaygısında gizlidir. Tanrının bilgisine ulaşma erdemi bilimsel verilerin sistematik tahlinine giden yolu açmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

yorumunuz için teşekkür ederim